Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 27/06/2024

Công tác tuyên truyền, phố biến chính sách đến các Hội viên, Đoàn viên tại các thôn, buôn và hiệu quả từ việc tiếp cận nguồn vốn NHCSXH của Đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân xã Ea Uy.

Tính đến thời điểm hiện tại, việc tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã đem đến nhiều hiệu quả đáng tích cực đối với đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tại xã Ea Uy.