Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
Cập nhật lúc: 30/05/2024

Hội LHPN xã EaUy tham dự buổi sinh hoạt tổ, bình xét cho vay đồng thời kiện toàn tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) Tại Buôn hàng 1a.

Thực hiện theo quy ước hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ thuộc sự quản lý của hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn xã, thường xuyên xuống buôn do Hội quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) để tham gia sinh hoạt tổ, định kỳ và bình xét cho vay. 

Sáng ngày 23/5/2024 Hội LHPN xã xuống Buôn tham dự buổi sinh hoạt Tổ, bình xét cho vay hàng tháng đồng thời kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn  (TK&VV) tại buôn hàng 1a. Cùng dự còn có sự có mặt của chi bộ, đại diện ban tự quản, buôn và sự tham gia của  50/55 tổ viên tham gia cuộc họp.