Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Cập nhật lúc: 30/08/2023

Đảng bộ xã Ea Uy tổ chức Sinh hoạt Chính trị và phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”. 

Sáng 30/8/2023, Đảng bộ xã Ea Uy tổ chức Sinh hoạt Chính trị đợt 2/9 và phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”.  Dự lễ phát động có Lãnh đạo Đảng ủy xã đồng chí Nguyễn Thị Châm, Chủ tịch HĐND xã đồng chí Y Khoa Byă; Chủ tịch UBND xã đồng chí Nguyễn Thanh Bình; các đồng chí trong Ban Thường vụ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các Chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã.

419d56da5070822edb61
 Đồng chí Nguyễn Thị Châm Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại buổi Lễ phát động

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy xã đồng chí Nguyễn Thị Châm nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Người chỉ rõ tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ, Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. Người khẳng định "trong công tác xây dựng Đảng, cái gốc của chi bộ phải làm sao cho chi bộ vững để lúc thuận lợi, cũng như lúc gặp khó khăn, họ biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại, vững vàng tiến lên". "Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt, thì mọi việc sẽ tốt", "thực tế cho thấy, chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy, chỗ nào chi bộ yếu công việc xộc xệch".

Phong trào thi đua xây dựng đảng bộ, chi bộ "bốn tốt" đã trở thành bài học quý trong xây dựng Đảng, tiếp tục được các cấp ủy vận dụng sáng tạo, góp phần làm nên sức mạnh của Đảng. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, phù hợp với điều kiện cụ thể của xã, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Để phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ xã thực hiện tốt bốn nội dung quan trọng:

Thứ nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: phải thực hiện tốt việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí.

Thứ hai, chất lượng sinh hoạt tốt: thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Thứ ba, đoàn kết, kỷ luật tốt: xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ; các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ được ý kiến của mình.

Thứ tư, cán bộ, đảng viên tốt: phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên trong chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại lễ phát động, đại diện chi bộ trường THCS Ea Uy; đồng chí Lâm Hồng Hải đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua “chi bộ bốn tốt”’; đồng thời ký kết giao ước thi đua giữa đại diện 15 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

6c6e44f1a644741a2d55

abfb6e608cd55e8b07c4

cae4027de0c832966bd9

ddba2e20cc951ecb4784

Các Chi bộ tổ chức ký kết thi đua "chi bộ bốn tốt"

Tin&ảnh: BBT xã Ea Uy.

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ