Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 28/10/2021

Toàn xã có 1 tổ chức cơ sở Đảng trong đó 16 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ với 194 đảng viên. Hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày một nâng lên về phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, điều hành.

Các tổ chức đoàn thể quần chúng thường xuyên được củng cố kiện toàn phát huy tốt chức năng làm tham mưu cho Cấp uỷ, chính quyền các cấp về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân và lực lượng vũ trang.

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang