Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 TÀI LI?U HU?NG D?N 03/07/2023 Tải về
2 62 06/06/2023 Kế hoạch hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2023 xã Ea Uy Tải về
3 S?: 27/TB-UBND 06/05/2022 Thông báo lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 05 năm 2022 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Ea Uy Tải về
4 Sô: 08/UBND-CV 29/04/2022 Công văn quản lý Trật tự xây dựng năm 2022 xã Ea Uy Tải về
ipv6 ready