Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Cập nhật lúc: 31/10/2023

Hội LHPN xã Ea Uy thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo

Trong những năm qua, tại địa phương xã Ea Uy có nhiều hộ gia đình được tiếp cận  nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội Huyện.  Nhờ đó nhiều hộ gia đình đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo góp phần làm ổn định kinh tế xã hội ở địa phương.

Theo đó, với nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội. trên địa bàn xã  Ea Uy có nhiều hộ gia đình trở thành tấm gương sáng về phát triển kinh tế. Với sự cần cù, chịu khó đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất để phát triển kinh tế.

Những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của Chính quyền địa phương, sự phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể của xã. Hội Phụ Nữ xã Ea Uy đã thực hiện hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực của Hội. Trong đó công tác hoạt động ủy thác tại NHCSXH là công tác được hội chú trọng quan tâm, qua đó đã giúp hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn từng bước vươn lên trong cuộc sống, thực hiện có hiệu quả công tác thực hiện tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Góp phần cùng với địa phương  trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế nâng cao đời sống. 

Tính đến nay dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ  xã là 10.629 triệu đồng với 255 hộ vay vốn với 10 chương trình cho vay. Trong thời gian qua Hội luôn tuyên truyền, giải thích về lợi ích của việc gửi tiền tiết kiệm đến nay có  100 % tổ viên tham gia gửi tiết kiệm với số tiền hơn 450 triệu đồng. Hội luôn theo dõi, kiểm tra nguồn vốn ủy thác một cách kịp thời, tham gia bình xét, kết nạp tổ viên, nhắc nhỡ việc sinh hoạt của tổ theo định kỳ bằng nhiều hình thức (mở nhóm Zalo tổ TK&VV) thông qua sinh hoạt tổ đôn đốc thu hồi tiền nợ gốc đúng phân kỳ và đúng hạn.