Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Cập nhật lúc: 26/10/2023

Sáng ngày 25/10/2023, Chi bộ Thôn 14, xã Ea Uy tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Châm, Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí Bí thư chi bộ Thôn 14 cùng dự có các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Châm-Bí thư Đảng ủy xã đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, thường xuyên của Chi bộ, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, tạo sự thống nhất về nhận thức và ý chí hành động trong Chi bộ, “trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

21aa499b2740f01ea951

1fa908e26639b167e828

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, nghiên cứu các nội dung cơ bản của tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong cuốn sách với 623 trang. Tác phẩm kết cấu thành 3 phần gồm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc và trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Qua đó khẳng định tác phẩm là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế. 

Tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn, hiệu quả...

86bb0df5632eb470ed3f

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Châm-Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang lại những ý nghĩa hết sức đặc biệt; giúp cán bộ, đảng viên được củng cố, nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên định, giữ vững niềm tin về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đồng chí đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung: (1) Đẩy mạnh việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". (2) Cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc việc “Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa”, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn. (3) Các Chi bộ thương xuyên hướng dẫn, đôn đốc đảng viên trong chi bộ tự nghiên cứu tác phẩm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 và Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2023 đã đăng ký từ đầu năm của mỗi đảng viên; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của cơ quan; nâng cao trách nhiệm, thái độ và tinh thần thực thi nhiệm vụ, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Tin&ảnh: BBT xã Ea Uy.

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready